Dental health products  


ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพสำหรับประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของตัวเองจากฐานข้อมูลได้ ก่อนการไปเลือกซื้อจริงในท้องตลาด

Find Out More

ข้อมูลแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย
ข้อมูลยาสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย
ระบุข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันช่วงอายุผู้ใช้ ::
 ผ่านการตรวจมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ
 ผ่านมาตรฐานการตรวจฉลาก

ระบุข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันอายุผู้ใช้ ::
ปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน ::
ข้อบ่งชี้การใช้งาน (กรณียาสีฟันผู้ใหญ่)::
ชนิดของยาสีฟัน (กรณียาสีฟันเด็ก) ::

 


 ::
หากเด็กกลืนยาสีฟันเป็นอันตรายหรือไม่ ?
 ::
เด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะกลืนยาสีฟัน เนื่องจากระบบการกลืนยังพัฒนาไม่เต็มที่ อาจไม่สามารถบ้วนยาสีฟันออกได้หมด เด็กบางคนตั้งใจกลืนยาสีฟันเพราะถูกใจรสชาติ กลิ่น และสีสันที่ผู้ผลิตผสมลงไปเพื่อจงใจให้เด็กชอบการแปรงฟัน หากเด็กกลืนยาสีฟัน ปริมาณมากอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการกลืนยาสีฟัน ในปริมาณมาก ผู้ปกครองควรควบคุมปริมาณยาสีฟันที่เด็กใช้ โดยเป็นผู้บีบยาสีฟันให้ ตามปริมาณที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก
 ::
เด็กควรเริ่มใช้ยาสีฟันเมื่อไหร่ ?
 ::
การแปรงฟันเป็นการรักษาอนามัยทางช่องปากและเป็นวิธีการป้องกันโรคในช่องปาก ที่ง่ายและได้ผลดีที่สุด ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กด้วยยาสีฝันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้น เมื่อเด็กอายุประมาณ 3 ปี สามารถให้เด็กเริ่มฝึกแปรงฝัน เองได้ แต่พ่อแม่ยังควรแปรงซ้ำให้เด็กจนถึงอายุ 7-8 ปี หรือจนกว่าจะใช้ข้อมือได้ดีโดย ดูจากการที่เด็กสามารถระบายสีให้อยู่ในกรอบได้ หรือผูกเชือกรองเท้าเป็นโบว์ได้
 ::
ฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างไร ?
 ::
ฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุได้จากการสะสมอยู่ในผิวเคลือบฟัน ทำให้ผลึกเคลือบฟัน แข็งแรงขึ้น ทนต่อกรดที่ทำให้เกิดฟันผุได้มากขึ้น นอกจากนี้ฟลูออไรด์ยังมีผลต่อเชื้อแบคทีเรีย โดยจะไปลดการสร้างกรดของแบคทีเรีย ลดการเกาะติดของคราบจุลินทรีย์ ที่ผิวฝัน และทำให้เกิดการสะสมกลับของแรธาตุที่ผิวฟัน ส่งผลให้ฝันผุในระยะเริ่มแรก ก่อนที่จะเกิดเป็นรูผุหายเป็นปกติได้
 ::
แถบสีบนหลอดยาสีฟันหมายความว่าอะไร ?
 ::
แถบสีที่ปลายหลอดยาสีฟัน มีไว้ให้เซ็นเซอร์ของเครื่องจักรตรวจสอบและซีลปลายหลอด ให้ตรงกันทุกหลอด โดยสีที่ปลายหลอดจะเป็นสีที่เห็นได้ชัดตัดกับสีของหลอดยาสีฟัน เช่น สีแดง สีเขียว สีดำ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถตรวจสอบได้ง่าย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนผสม ของยาสีฟันแต่อย่างใด
 ::
ยาสีฟันมีวันหมดอายุหรือไม่ ?
 ::
ยาสีฟันก็มีวันหมดอายุเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การหมดอายุของยาสีฟัน เกิดจาก ส่วนประกอบในยาสีฟันเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากยาสีฟัน ไม่เต็มที่ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด ยาสีฟันที่หมดอายุ นอกจากสารฟลูออไรด์ (ที่มีคุณสมบัติเพิ่มความแข็งแรงให้กับชั้นเคลือบฟัน ช่วยป้องกันฟันผุ) จะมีประสิทธิภาพ ลดลงแล้ว อาจพบลักษณะดังนี้ ส่วนประกอบในยาสีฟันเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากยาสีฟัน ไม่เต็มที่ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด ยาสีฟันที่หมดอายุ นอกจากสารฟลูออไรด์ (ที่มีคุณสมบัติเพิ่มความแข็งแรงให้กับชั้นเคลือบฟัน ช่วยป้องกันฟันผุ) จะมีประสิทธิภาพ ลดลงแล้ว อาจพบลักษณะดังนี้ ㆍ เนื้อยาสีฟันแห้ง หนืดมากขึ้น ㆍ เนื้อยาสีฟันมีการแยกชั้น ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ㆍ อาจพบการเจริญเติบโตของเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Dental Association : ADA) ได้กำหนดให้ระบุวันหมดอายุบนหลอดยาสีฟันและกล่องบรรจุ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ผลิต